Modernia tekniikkaa ja laadukasta osaamista jo vuodesta 1886

Etelä-Saksasta kotoisin oleva Robert Bosch perusti Bosch-yhtiön vuonna 1886. Yhtiö toimi ensin hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamona.

Robert Bosch otti ensimmäisten joukossa käyttöön kahdeksantuntisen työpäivän ja viiden päivän työviikot.

Hänet tunnettiin myös innokkaana hyväntekijänä. Bosch osallistui eläessään sairaaloiden, koulujen ja yliopistojen rahoittamiseen. Vuonna 1936 hän perusti Robert Bosch -sairaalan, joka toimii edelleen. Robert Bosch -säätiö vaalii perustajansa perintöä ja panostaa edelleen vahvasti yhteiskuntavastuuseen. 

Maailmanlaajuinen Bosch

Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 360 tytäryhtiötä noin 50 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin tulevan kasvun perusta.

Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin.

92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.