Energia-avustus 2020-2022

Mikä on energia-avustus?

Valtioneuvosto päätti asetuksen asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020-2022. Avustushakemukset käsittelee ja myöntää Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskus ARA.

Energia-avustus:
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan pientalossa, paritalossa tai ketjutalossa 30%, tai rivi- tai kerrostalossa 20% ympäristöministeriön säätämästä vähimmäistasosta. Tämä tarkoittaa pientalossa, paritalossa ja ketjutalossa 44%, rivitaloissa 36% ja kerrostaloissa 32% energiatehokkuuden parannusta rakennusajankohdan tasosta. Rakennuksen elinkaaren aikana jo toteutetut, energiatehokkuutta parantaneet remontit huomioidaan kokonaisparannuksessa.


Avustusta voivat hakea henkilöasiakkaat sekä yhteisöt (esim. Taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt). Avustuksen määrä on useimmissa tapauksissa enimmillään 4000€ per asunto. Jos energiatehokkuutta parannetaan lähes nollaenergiatasolle, avustus voi olla enimmillään 6000€ per asunto. Avustus voi olla maksimissaan 50% rakentamishankkeiden kustannuksista ja sen suuruus riippuu siitä, minkä verran energiatehokkuutta parannetaan rakentamisajankohdan lähtötasosta. Avustusta myönnetään vuosittain niin kauan kuin tähän avustusmuotoon tarkoitettua määrärahaa riittää. Vuonna 2020 avustusta on varattu 20 milj. e. Vuosina 2021 ja 2022 avustusta on varattu 40 milj. e molempina vuosina.


Pientalojen osalta energia-avustusta ja kotitalousvähennystä ei voi saada samaan toimenpiteeseen. Taloyhtiöissä vastaavasti ei voi saada energia-avustusta ja muuta julkista avustusta yhtä aikaa.

Alustavat toimenpiteet

Suositus on, että energiaremonttia suunnitteleva perhe tai yhteisö keskustelee ensin pätevöityneen energiatodistuksen laatijan kanssa mahdollisista toimenpiteistä. Jokainen rakennus on yksilö ja siten mahdollisia toimenpiteitä on lukuisia erilaisia. Yhdellä tai usean toimenpiteen yhdistelmällä voidaan saavuttaa avustuksen myöntämiseen tarvittava energiatehokkuus.


Kun rakennuksen energiatehokkuus ja suositeltavat toimenpiteet ovat tiedossa, voidaan korjaustoimenpiteiden kustannukset ja niiden vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen selvittää ammattilaisen kanssa.

Avustuksen hakeminen

Korjaushankkeeseen ryhtyvän on hyvä noudattaa seuraavaa järjestystä:
1.    Tehdään päätös hankkeeseen ryhtymisestä (taloyhtiöt: yhtiökokous tai hallituksen kokous).
2.    Teetetään ammattilaisella laskelma (energiatodistus) rakennusajankohdan mukaan, sekä laskelma korjaustoimenpiteiden vaikutuksesta rakennuksen E-lukuun.
3.    Selvitetään ammattilaisten kanssa tehtävät korjaustoimenpiteet, toimenpiteiden kustannukset, sekä niiden vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen.
Avustus haetaan ARA:lta. Sähköinen hakulomake on käytössä helmikuusta 2020 alkaen.

Rakennuksen energiatehokkuus


Energiatehokkuuden parantamisen mittaamisessa käytetään energiatehokkuuden vertailulukua eli E-lukua. E-luku lasketaan energiatodistuksessa. E-luku muodostuu jakamalla rakennuksen laskennallinen ostoenergiankulutus rakennuksen lämmitetyllä nettopinta-alalla.


E-lukuun voidaan vaikuttaa pienentävästi mm. parantamalla rakennuksen lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon energiatehokkuutta. Energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi asentamalla maalämpöpumppu, ilma-vesilämpöpumppu, aurinkopaneelit tai -keräimet, ilmanvaihdon lämmön talteenotto tai lisäeristämällä rakennusta. Jotkut korjaustoimenpiteet eivät riitä yksin parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta riittävästi, jotta avustuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät.


Energia-avustusta haettaessa on esitettävä energiatodistus, joka on laskettu rakentamisajankohdan mukaisilla tiedoilla, sekä energiatodistus, jossa todennetaan korjaustoimenpiteiden vaikutus energiatehokkuuteen.


Suositellaan, että energiatodistus laaditaan heti hankkeen alkuvaiheessa pätevöityneen energiatodistuksen laatijan toimesta. Energiatodistuksen teettäminen luokitellaan suunnittelukustannukseksi ja näin ollen se on liitettävissä avustuksen kokonaiskustannukseen.

Hyödyllisiä linkkejä:

Kysyttävää? Me vastaamme.

Jäikö sinulla kysyttävää energia-avustuksesta tai talosi energiatehokkuudesta? Autamme mielellämme!

 

Jätä yhteydenottopyyntö ja palaamme sinulle mahdollisimman pian.