Tekniset tiedot

Compress-5000-LW

Malli Info
Guide
Lämpöpumpun tyyppi Maalampöpumput
Sovellukset Ei
Tyyppi päälle/pois